Nye ankomster, tidsbegrænset tilbud €200.Bestil nu
Køb 1 Spar €65, Køb 2 Spar €165. Køb Nu
 1. Introduktion
  1.1 
  Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for besøgende på vores websted, service
  brugere, individuelle kunder og kundepersonale.
  1.2 Denne politik gælder, hvor vi optræder som dataansvarlig mht
  sådanne personers personlige data; med andre ord, hvor vi bestemmer
  formål og midler til behandling af disse personoplysninger.
  1.3 Vores hjemmeside inkorporerer privatlivskontrol, som påvirker, hvordan vi behandler
  dine personlige data. Ved at bruge privatlivskontrollerne kan du angive, om
  du gerne vil modtage direkte markedsføringskommunikation og begrænse
  indsamling, deling og offentliggørelse af dine personlige data. Du kan få adgang til
  privatlivskontrol via dine kontoindstillinger.
  1.4 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. For så vidt disse cookies ikke er strengt
  nødvendigt for at levere vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om det
  samtykke til vores brug af cookies, når du første gang besøger vores hjemmeside.
  1.5 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til LANKELEISI.EU. For mere information om os, se afsnit
  14.
 2. De personlige data, som vi indsamler
  2.1
   I dette afsnit 2 har vi angivet de generelle kategorier af personoplysninger, der
  vi behandler og i tilfælde af personoplysninger, som vi ikke har fået direkte
  fra dig, oplysninger om kilden og specifikke kategorier af disse data.
  2.2 Vi kan behandle data, der gør det muligt for os at komme i kontakt med dig ("kontaktdata").
  Kontaktoplysningerne kan omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer,
  postadresse og/eller kontoidentifikatorer på sociale medier. Kilden til
  kontaktdata er dig og/eller din arbejdsgiver. Hvis du logger ind på vores hjemmeside ved hjælp af en
  sociale medier konto, vil vi få elementer af kontaktdata fra
  relevant udbyder af sociale medier.
  2.3 Vi behandler muligvis dine webstedsbrugerkontodata ("kontodata"). Det
  kontodata kan omfatte din konto-id, navn, e-mailadresse,
  virksomhedsnavn, kontooprettelse og ændringsdatoer, webstedsindstillinger og
  markedsføringspræferencer. Hvis du logger ind på vores hjemmeside ved hjælp af et socialt medie
  konto, vil vi indhente elementer af kontodata fra den relevante sociale
  mediekontoudbyder.
  2.4 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af
  varer og/eller tjenester, som du indgår hos os og/eller via vores hjemmeside
  ("transaktionsdata"). Transaktionsdataene kan omfatte dit navn, din
  kontaktoplysninger, dine betalingskortoplysninger (eller andre betalingsoplysninger) og
  overførselsdetaljer. Kilden til transaktionsdataene er dig og/eller vores
  udbyder af betalingstjenester.
  2.5 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation
  som du sender til os, eller som vi sender til dig ("kommunikationsdata"). Det
  kommunikationsdata kan omfatte kommunikationsindhold og metadata
  forbundet med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere metadataene
  forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer.
  2.6 Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester ("brug
  data"). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering,
  browsertype og version, operativsystem, henvisningskilde, varighed af besøg,
  sidevisninger og hjemmesidenavigationsstier, samt information om
  timing, frekvens og mønster for din tjenestebrug. Kilden til brugen
  data er vores analytiske sporingssystem.
 3. Formål med behandling og retsgrundlag
  3.1
   I dette afsnit 3 har vi angivet de formål, som vi kan behandle
  personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen.
  3.2 Drift – Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på
  drift af vores hjemmeside, behandling og opfyldelse af ordrer, leverer vores
  tjenester, levering af vores varer, generering af fakturaer, regninger og anden betalingsrelateret dokumentation og kreditkontrol. Retsgrundlaget for denne behandling
  er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside,
  tjenester og forretning.
  3.3 Publikationer – Vi kan behandle kontodata med henblik på udgivelse
  sådanne data på vores hjemmeside og andre steder gennem vores tjenester i overensstemmelse
  med dine udtrykkelige instruktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.
  3.4 Relationer og kommunikation – Vi kan behandle kontaktdata,
  kontodata, transaktionsdata og/eller kommunikationsdata til formålene
  at administrere vores relationer, kommunikere med dig (ekskl
  kommunikation med henblik på direkte markedsføring) via e-mail, sms, post,
  telefon, yde support og klagebehandling. Retsgrundlaget
  for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig kommunikation med
  vores hjemmesidebesøgende, servicebrugere, individuelle kunder og kunde
  personale, vedligeholdelse af relationer og korrekt administration af
  vores hjemmeside, tjenester og forretning.
  3.5 Direkte markedsføring – Vi kan behandle kontaktdata, kontodata og/eller
  transaktionsdata med det formål at oprette, målrette og sende direkte
  markedsføringskommunikation via e-mail, SMS, post og kontakt pr
  telefon til markedsføringsrelaterede formål. Retsgrundlaget for denne behandling
  er samtykke.
  3.6 Forskning og analyse – Vi kan behandle brugsdata og/eller transaktioner
  data med det formål at undersøge og analysere brugen af ​​vores hjemmeside og
  tjenester, samt at undersøge og analysere andre interaktioner med vores
  forretning. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.
  3.7 Registrering – Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på
  oprettelse og vedligeholdelse af vores databaser, sikkerhedskopier af vores databaser og
  vores forretningsregistre generelt. Retsgrundlaget for denne behandling er vores
  legitime interesser, nemlig at sikre, at vi har adgang til alle
  oplysninger, vi har brug for for at kunne drive vores virksomhed korrekt og effektivt
  i overensstemmelse med denne politik.
  3.8 Sikkerhed – Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på sikkerhed
  og forebyggelse af svig og anden kriminel aktivitet. Retsgrundlaget herfor
  behandlingen er vores legitime interesser, nemlig beskyttelsen af ​​vores hjemmeside,
  tjenester og forretning og beskyttelse af andre.
  3.9 Forsikring og risikostyring – Vi kan behandle dine personoplysninger
  hvor det er nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikring
  dækning, håndtering af risici og/eller indhentning af professionel rådgivning. Det juridiske
  grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig den rette
  beskyttelse af vores virksomhed mod risici.
  3.10 Retlige krav – Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for
  etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, hvad enten det er i retten
  sager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget
  for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelsen og
  hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.
  3.11 Lovlig overholdelse og vitale interesser – Vi kan også behandle dine personlige
  data, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en lov
  forpligtelse, som vi er underlagt eller for at beskytte dine vitale interesser eller
  en anden fysisk persons vitale interesser.
 4. At give dine personlige data til andre
  4.1
   Vi kan videregive dine personlige data til vores speditører og forsendelsespartnere
  i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at opnå eller vedligeholde
  effektive leveringer af varer.
  4.2 Dine personlige data, der opbevares i vores webstedsdatabase, vil blive gemt på serverne
  af vores udbydere af hostingtjenester.
  4.3 Finansielle transaktioner relateret til vores hjemmeside og tjenester kan håndteres af
  vores betalingstjenesteudbydere, PayPal, 2Checkout. Vi deler transaktionen
  data hos vores betalingstjenesteudbydere kun i det omfang, det er nødvendigt for
  formål med at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger og handle
  med klager og spørgsmål vedrørende sådanne betalinger og tilbagebetalinger. Du kan
  finde information om betalingstjenesteudbydernes privatlivspolitikker og
  praksis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreementfull https://www.2checkout.com/legal/terms/.
  4.4 Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger angivet i dette afsnit
  5, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for
  overholdelse af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at
  beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi
  kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for
  etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retten
  sager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.
 5. Internationale overførsler af dine personlige data
  5.1
   I dette afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder
  dine personlige data kan blive overført til et tredjeland under UK og/eller EU
  databeskyttelsesloven.
  5.2 Hostingfaciliteterne for vores hjemmeside er beliggende i EU. De kompetente data
  beskyttelsesmyndigheder har foretaget en tilstrækkelighedsvurdering vedr
  databeskyttelseslovene i hvert af EU-landene.
  5.3 Du anerkender, at personoplysninger, som du indsender til offentliggørelse via
  vores hjemmeside eller tjenester kan være tilgængelige via internettet rundt om i verden.
  Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.
 6. Opbevaring og sletning af personlige data
  6.1
   Dette afsnit 6 beskriver vores dataopbevaringspolitikker og -procedurer, som er
  designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold
  til opbevaring og sletning af personoplysninger.
  6.2 Personoplysninger, som vi behandler til ethvert formål eller formål, opbevares ikke
  længere end nødvendigt til det eller de formål.
  6.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger som følger:
  (A) kontaktdata vil blive opbevaret i minimum 1 år efter
  datoen for den seneste kontakt mellem dig og os, og for en
  maksimalt 3 år efter denne dato;
  (B) kontodata vil blive opbevaret i minimum 1 år efter
  datoen for lukning af den relevante konto, og for en maksimal periode
  3 år efter denne dato;
  (C) transaktionsdata vil blive opbevaret i minimum 1 år
  efter transaktionsdatoen og i en periode på højst 3
  år efter denne dato;
  (D) kommunikationsdata vil blive opbevaret i minimum 1 år
  efter datoen for den pågældende meddelelse, og for en
  maksimalt 3 år efter denne dato; og
  (E) brugsdata vil blive opbevaret i 1 år efter indsamlingsdatoen.
  6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6, kan vi beholde din
  personoplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en lov
  forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser
  eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 7. Dine rettigheder
  7.1
   I dette afsnit 7 har vi listet de rettigheder, du har under data
  beskyttelsesloven.
  7.2 Dine primære rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:
  (A) retten til adgang – du kan bede om kopier af dine personlige data;
  (B) ret til berigtigelse – du kan bede os om at rette unøjagtigt
  personlige data og at udfylde ufuldstændige persondata;
  (C) retten til sletning – du kan bede os om at slette dine personlige data;
  (D) retten til at begrænse behandlingen – du kan bede os om at begrænse
  behandling af dine personoplysninger;
  (E) ret til at gøre indsigelse mod behandlingen – du kan gøre indsigelse mod behandlingen
  af dine personlige data;
  (F) retten til dataportabilitet – du kan bede om, at vi overfører din
  personlige data til en anden organisation eller til dig;
  (G) ret til at klage til en tilsynsmyndighed – det kan du
  klage over vores behandling af dine personoplysninger; og
  (H) ret til at trække samtykke tilbage – i det omfang retsgrundlaget vedr
  vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, du kan trække det tilbage
  samtykke.
  7.3 Disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger og undtagelser. Du kan lære
  mere om de registreredes rettigheder ved at besøge
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices_en and https://ico.org.uk/fororganisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/individual-rights/.
  7.4 Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved
  skriftlig meddelelse til os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet nedenfor.
 8. Om cookies
  8.1
   En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), der
  sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Det
  identifikator sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en
  side fra serveren.
  8.2 Cookies kan enten være "vedvarende" cookies eller "sessions" cookies: en persistent
  cookien vil blive gemt af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil den er indstillet
  udløbsdato, medmindre den er slettet af brugeren før udløbsdatoen; en session
  cookie, på den anden side, udløber ved slutningen af ​​brugersessionen, når
  webbrowseren er lukket.
  8.3 Cookies må ikke indeholde nogen information, der personligt identificerer en bruger, men
  personoplysninger, som vi opbevarer om dig, kan være knyttet til oplysningerne
  gemt i og hentet fra cookies.
 9. Cookies, som vi bruger
  9.1
   Vi bruger cookies til følgende formål:
  (A) autentificering og status – vi bruger cookies til at identificere dig, når du
  besøge vores hjemmeside, mens du navigerer på vores hjemmeside, og for at hjælpe os
  afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside;
  (B) indkøbskurv – vi bruger cookies til at vedligeholde din indkøbstilstand
  kurv, mens du navigerer på vores hjemmeside;
  (C) personalisering – vi bruger cookies til at gemme oplysninger om din
  præferencer og for at tilpasse vores hjemmeside til dig;
  (D) sikkerhed – vi bruger cookies som en del af de anvendte sikkerhedsforanstaltninger
  for at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af login
  legitimationsoplysninger og for at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt;
  (E) annoncering – vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise annoncer, der
  vil være relevant for dig;
  (F) analyse – vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og
  ydeevne af vores hjemmeside og tjenester; og
  (G) cookie-samtykke – vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold
  til brugen af ​​cookies mere generelt.
 10. Cookies brugt af vores tjenesteudbydere
  10.1
   Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din
  computer, når du besøger vores hjemmeside.
  10.2 Vi bruger Google Analytics. Google Analytics indsamler oplysninger om brugen
  af vores hjemmeside ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger bruges til
  oprette rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Du kan få mere at vide om
  Googles brug af oplysninger ved at besøge
  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
  Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy.
 11. Administrere cookies
  11.1
   De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies.
  Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til
  version. Du kan dog få opdateret information om blokering og
  sletning af cookies via disse links:
  (A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop (Firefox);
  (C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari); and
  (F) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy (Edge).
  11.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på manges brugervenlighed
  websteder.
  11.3 Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores
  internet side.
 12. Ændringer
  12.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på
  vores hjemmeside.
  12.2 Du bør tjekke denne side af og til for at sikre, at du er tilfreds med nogen
  ændringer i denne politik.
  12.3 Vi kan meddele dig væsentlige ændringer af denne politik via e-mail.

Hvad leder du efter?

Abonner på os for at få 3% rabat på din første ordre

Hold dig informeret! Månedlige tips, spor og rabat.

Din indkøbskurv